Bricks&Clicks

Bricks&Clicks is een nieuw blog, waarin ik in wil gaan op de manier waarop veruit de meeste bedrijven kansen laten liggen om in de samenhang tussen fysieke winkel én website, ondersteund met oude én nieuwe media, extra omzet te genereren tegen lagere kosten.
Daarvoor zullen die retailbedrijven hun ‘winkelformule’ niet alleen moeten aanvullen, het is zelfs niet genoeg om die winkelformule te veranderen of aan te passen. Nee, retailers moeten begrijpen dat de enorme kansen voor Bricks&Clicks pas zichtbaar worden als ze bereid zijn hun bestaande formule op te geven, en die formule in bricks&clicks opnieuw uit te vinden.
Echte innovatie binnen een vernieuwd en vernieuwend ‘Business Model’
Zo rijst een voor moderne klanten aantrekkelijke nieuwe formule op uit de as van de bestaande. Feniks marketing, als échte innovatie.

Op deze site zult U regelmatig nieuwe cases lezen over een terrein waarover, al jaren, veel gemakkelijker wordt gesproken dan wordt gedaan. Die cases, rapporten én opiniestukken komen uit de praktijk van onderzoeker en consultant Retailplanologie Reinder Koornstra. De theoretische onderbouwing staat in de tweede druk van zijn boek “Marketing voor Retailers”.

Advertentie