Marketing voor Retailers

“Marketing voor Retailers” is één van de slechts twee uitgaven over retailmarketing als vakgebied in ons taalgebied en primair bedoeld om te worden gebruikt door studenten HBO en WO. Het boek is, door toepassing van veel voorbeelden, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die tenminste een inleidende studie in marketing heeft gedaan, op MBO of HBO niveau. De onderwerpen zijn eenvoudig te vinden via de index. De uitgave wordt gecompleteerd door een website http://www.pearsoneducation.nl/koornstra waarop de gebruiker niet alleen alle figuren en schema’s in dit boek vindt (op powerpoint), maar ook een systematische behandeling van 10 groepen Media die voor de lezer de verwarrende wereld van oude en nieuwe media wat meer toegankelijk moet maken.
Verder zijn via deze site de verschillende Excel-modellen te downloaden die in het boek behandeld worden.

Hoofdstukindeling:
1.Detailhandel, wat is het, wat doet het en wat wordt het?
2. Waarom staat die winkel daar?
3. Marketing, markten en detaillisten
4. Van Inside-out naar Outside-in: de functie van winkelcentra, winkelformules, assortiment en schap voor klant en leverancier
5. Van Winkelformule tot Merk
6. Category Management
7. Trade Marketing
8. Winkels en Cijfers
Het unieke perspectief van dit boek is niet alleen de opzet vanuit het perspectief van kwaliteit i.p.v. vanuit de bekende marketingtheorie, de aandacht voor de planologische aspecten van retailing, zowel fysiek áls virtueel, de behandeling van de waarde van Trade Marketing voor retailer én merkenfabrikant, en de praktische toepassing van de behandelde modellen. Verder worden de ingewikkelde communicatiemogelijkheden voor de retailer belicht vanuit een aantal unieke modellen.
Marketing voor Retailers werd uitgegeven in 2005, beleefde een tweede druk in 2009 en een sterk uitgebreide tweede editie in 2011.

Marketing voor Retailers, 2e druk (2011) wordt uitgegeven door Pearson Education Benelux in Amsterdam. Het is gemakkelijk te bestellen op de meeste Nederlandstalige websites. ISBN 978-90-430-2091-6

Advertentie